SLOVNÍČEK      
       Svěřenský fond (Trust )                                                                                                                                                                                                 
   
 •  je vyčleněný soubor majetku bez právní subjektivity,
 •  majetek vyčleňuje zakladatel fondu,
 •  vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím vkladatele (zakladatele) fondu a stává se majetkem bez vlastníka,
 •  majetek je držený a spravovaný svěřenským správcem,
 •  majetek je správcem spravován ve prospěch stanovené (obmyšlené) osoby, tzv. beneficienta,
 •  fond má stanovený účel,
 •  fond je spravován podle podmínek, podle tzv. statusu fondu
 •  nárok na prospěch z majetku vloženého do fondu má výhradně určený beneficient.
   
             
      Poradce         
   
 •  poskytuje odborné poradenství a služby spojené se založením svěřenského fondu,
 •  poskytuje odborné expertízy před založením fondu,
 •  poskytuje následné služby související se založením svěřenského fondu,
 •  dohlíží na splnění regulatorních podmínek jurisdikce České republiky,
 •  neposkytuje služby svěřenského správce.
   
             
      Svěřenský správce        
   
 •  spravuje svěřenský fond na základě pověření zakladatele,
 •  provádí kvalifikovanou správu fondu dle statusu fondu s péči řádného hospodáře.