SVĚŘENSKÉ FONDY

Poradenství - Založení - Správa

   

  
 
     
 
Zakladatel svěřenského fondu

Zakladatel
fondu

Příbuzní

Rodina
Příbuzní

Majetek

Vkládaný
majetek

Obmyšlený (beneficient)

Obmyšlený
Beneficient

Svěřenský fond

Svěřenský
fond

Správce fondu

Správce
fondu

Dohližitel(protektor)

Dohlížitel
Protektor

Kontrolní orgány

Kontrolní
orgány